Obchody Dnia Strażaka

W dniu 08.05.2019 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, przy ul. Głogowskiej 24, odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Opolskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Krzysztofowi Kędrykowi o gotowości poddziałów pożarniczych KM PSP w Opolu, przez Dowódcę uroczystości – kpt. Piotra Bibułowicza.

Podczas uroczystości odczytano listy okolicznościowe, tj. życzenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy, życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego oraz życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego.

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, m. in. Prezydent Miasta Opola – Arkadiusz Wiśniewski, Krzysztof Wysdak – członek zarządu Powiatu Opolskiego, a także przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz wielu innych zaprzyjaźnionych, bądź współpracujących z Komendą Miejską PSP w Opolu instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych.

Podczas uroczystości wyróżnionym strażakom wręczono odznaczenia resortowe, nagrody finansowe za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, a także wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, Komendant Miejski PSP w Opolu zaprosił wszystkich funkcjonariuszy oraz zgromadzonych gości do pamiątkowego zdjęcia na tle samochodu pożarniczego, a następnie do nowo – otwartej sali historycznej w Centrum Edukacyjnym w KM PSP w Opolu

About the author: gdomaracki