Uroczysta zbiórka, podczas której Opolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Krzysztof Kędryk powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Rafała Kuzneckiego.

W dniu 2 sierpnia 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Opolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Krzysztof Kędryk powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Rafała Kuzneckiego. W uroczystości brał udział P.O. Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu […]

Powołanie na stanowisko służbowe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Leszka Koksanowicza

W dniu 1 sierpnia 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Leszka Koksanowicza. Akt powołania wręczył Opolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Krzysztof Kędryk, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na dużą odpowiedzialność jaka spoczywa na […]

Mianowanie na stanowisko Dowódcy Jednostki st. kpt. Tomasza Pierzchały

W dniu 01.08.2019 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Opolu odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji mianowania na stanowisko Dowódcy Jednostki st. kpt. Tomasza Pierzchały. Akt mianowania przekazał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Leszek Koksanowicz, który w swoim przemówieniu podkreślił konieczność dobrej współpracy pomiędzy wydziałami komendy i wagę […]