Mianowanie na stanowisko Dowódcy Jednostki st. kpt. Tomasza Pierzchały

W dniu 01.08.2019 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Opolu odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji mianowania na stanowisko Dowódcy Jednostki st. kpt. Tomasza Pierzchały.
Akt mianowania przekazał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Leszek Koksanowicz, który w swoim przemówieniu podkreślił konieczność dobrej współpracy pomiędzy wydziałami komendy i wagę obowiązków jakie będą ciążyły na dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.
W uroczystości udział wzięli strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Opolu oraz kadra kierownicza.

About the author: gdomaracki