Powołanie na stanowisko służbowe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Leszka Koksanowicza

W dniu 1 sierpnia 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Leszka Koksanowicza.
Akt powołania wręczył Opolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Krzysztof Kędryk, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na dużą odpowiedzialność jaka spoczywa na nowo powołanym komendancie w związku z kierowaniem największą komendą Państwowej Straży Pożarnej na opolszczyźnie.
Obejmujący stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Opolu bryg. Leszek Koksanowicz w swoim wystąpieniu podziękował Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Opolu st. bryg. Krzysztofowi Kędrykowi za okazane zaufanie oraz zapewnił Pana Komendanta, a także przedstawicieli władz samorządowych i strażaków Komendy Miejskiej PSP w Opolu, że dołoży wszelkich starań na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego.
W uroczystości uczestniczyli:
p.o. Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st.bryg. Arkadiusz Kuśmierski, Prezydent Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski, Członek Zarządu Powiatu Opolskiego Pan Krzysztof Wysdak, przedstawiciele służb mundurowych, tj. Komendant Miejski Policji w Opolu podinsp. Rafał Drozdowski, Komendant Straży Miejskiej w Opolu Krzysztof Maślak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Grodzkiego ZOSP RP w Opolu dh. Jerzy Giesa, oraz przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z KM PSP w Opolu.

About the author: gdomaracki