Uroczysta zbiórka, podczas której Opolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Krzysztof Kędryk powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Rafała Kuzneckiego.

W dniu 2 sierpnia 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Opolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Krzysztof Kędryk powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Rafała Kuzneckiego.

W uroczystości brał udział P.O. Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Leszek Koksanowicz.

Pan bryg. Rafał Kuznecki służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 1 sierpnia 1996 r.  jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu studiów został skierowany do służby w Ośrodku Szkolenia PSP w Brzegu. W wyniku likwidacji Ośrodka Szkolenia został pracownikiem sekcji doskonalenia funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu. W okresie od 01.02.2002 r. do 30.04.2002 r. oddelegowany był do pracy w sekcji kontrolno – rozpoznawczej Komendy Miejskiej PSP w Opolu. Po okresie oddelegowania rozpoczął służbę w wydziale kontrolno – rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu przechodząc poszczególne szczeble awansu zawodowego od młodszego specjalisty do zastępcy naczelnika wydziału. Od 2 lutego 2019 r. pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na stanowisku P.O. Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

About the author: gdomaracki