Przekazanie oraz poświęcenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego kategorii terenowej

W dniu 5 września 2019r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbył się uroczysty apel z okazji przekazania oraz poświęcenia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie Iveco Eurocargo ML. W uroczystościach udział wzięła Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska oraz Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. Krzysztof Kędryk, którzy wręczyli akt przekazania pojazdu na ręce Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, bryg. Leszka Koksanowicza.

Zarówno Pani Wojewoda jak i Opolski Komendant Wojewódzki podkreślali, że przekazany Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu pojazd, w dużym stopniu usprawni działania ratowniczo – gaśnicze zarówno na terenie miasta Opola jak i powiatu opolskiego, co będzie miało wymierny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tego terenu.

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy Iveco Eurocargo ML, wykorzystywany będzie przez strażaków pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej  nr 1 z siedzibą w Opolu. Jest to pojazd uterenowiony, którego zasadniczym zadaniem i przeznaczeniem jest możliwość gaszenia pożarów w trudno dostępnych terenie, m.in. w obszarach leśnych.  Pojazd ten posiada zbiornik wodny o pojemności 2,5 m3, dwuzakresową autopompę pożarniczą oraz m.in. system piany sprężonej. Ponadto strażacy będą mogli korzystać z dwóch wysokociśnieniownych linii szybkiego natarcia, umiejscowionych po obu bokach pojazdu oraz instalacji zraszaczowej do celów gaśniczych. W zabudowie tego samochodu znajduje się również pełna armatura wodno – pianowa, sprzęt mechaniczny w tym pilarki łańcuchowe oraz wielofunkcyjne narzędzia ratownicze.

Wartość przekazanego pojazdu szacuje się na kwotę pond 1.2 mln zł. Zakup pojazdu został współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

kpt. mgr inż. Piotr Bibułowicz
Zastępca Dowódcy JRG nr 2 w Opolu – oficer prasowy

About the author: gdomaracki