Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży szkolnej w zakresie pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń

W dniu 19.09.2019 r. na stadionie lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków przy ul. Sosnkowskiego w Opolu odbyły się
WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PODCZAS WYPADKÓW DROGOWYCH ORAZ INNYCH NIEBEZPIECZNYCH ZDARZEŃ.
Organizatorami warsztatów byli: Komenda Miejska PSP w Opolu, Urząd Miasta Opola i Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W wydarzeniu brało udział 17 szkół z Opola. Każda placówka wytypowała grupę uczniów, która miała za zadanie wykonać ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej na stanowiskach przygotowanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zakres ćwiczeń obejmował:
a/ opatrywanie ran,
b/ użycie defibrylatora automatycznego (AED),
c/ resuscytację krążeniowo – oddechową,
d/ ułożenie w pozycji bocznej ustalonej,
e/ powiadamianie służb ratowniczych,
f/ wsparcie psychiczne osoby poszkodowanej,
g/ unieruchamianie złamań.
W ramach propagowania ochrony przeciwpożarowej strażacy przygotowali dodatkowe konkurencje związane z warsztatami. Przedstawiciele poszczególnych szkół rywalizowali między sobą na torze przeszkód zakończonym tarczami nalewowymi oraz na ściance wspinaczkowej. Po zsumowaniu czasów wykonania ćwiczeń trzy najlepsze drużyny zostały wyróżnione dyplomami, które uroczyście wręczył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Leszek Koksanowicz.
Jedno z ćwiczeń medycznych zostało przeprowadzone przy użyciu nowoczesnego fantoma treningowego „Resusci Anne”. Ma on możliwość wizualizacji prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Pozwala na rozszerzony pomiar głębokości uciśnięć i objętości wdmuchnięć a następnie na szczegółową ocenę tych czynności dzięki rejestratorowi wyników. Fantom został zakupiony dla Komendy Miejskiej PSP w Opolu ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Działanie nowego fantoma treningowego jak i przebieg warsztatów obserwował Dyrektor WORD Edward Kinder.
Na stadionie pojawiła się również Pani Marzena Kawałko – inicjator i wieloletni współorganizator warsztatów ratowniczych w Opolu.

 

About the author: Maciej Marczak