76 jednostek OSP z powiatu opolskiego i miasta Opole otrzymały dotację.

22 października 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu opolskiego i miasta Opole, na którym Komendant Miejski PSP w Opolu bryg. Leszek Koksanowicz wręczył druhom prezesom umowy o dofinansowaniu dla jednostek OSP. 76 jednostek OSP z powiatu opolskiego i miasta Opole, które […]

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas […]