76 jednostek OSP z powiatu opolskiego i miasta Opole otrzymały dotację.

22 października 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu opolskiego i miasta Opole, na którym Komendant Miejski PSP w Opolu bryg. Leszek Koksanowicz wręczył druhom prezesom umowy o dofinansowaniu dla jednostek OSP.
76 jednostek OSP z powiatu opolskiego i miasta Opole, które otrzymały dotację, spożytkuje ją na następujące cele:
– prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,
– udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń,
– informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
– upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu,
– działanie na rzecz ochrony środowiska,
– wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych,
– ratowanie dóbr kultury.

About the author: Maciej Marczak