76 jednostek OSP z powiatu opolskiego i miasta Opole otrzymały dotację.

22 października 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu opolskiego i miasta Opole, na którym Komendant Miejski PSP w Opolu bryg. Leszek Koksanowicz wręczył druhom prezesom umowy o dofinansowaniu dla jednostek OSP. 76 jednostek OSP z powiatu opolskiego i miasta Opole, które […]

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas […]

Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży szkolnej w zakresie pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń

W dniu 19.09.2019 r. na stadionie lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków przy ul. Sosnkowskiego w Opolu odbyły się WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PODCZAS WYPADKÓW DROGOWYCH ORAZ INNYCH NIEBEZPIECZNYCH ZDARZEŃ. Organizatorami warsztatów byli: Komenda Miejska PSP w Opolu, Urząd Miasta Opola i Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W wydarzeniu brało udział […]

Przekazanie oraz poświęcenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego kategorii terenowej

W dniu 5 września 2019r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbył się uroczysty apel z okazji przekazania oraz poświęcenia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie Iveco Eurocargo ML. W uroczystościach udział wzięła Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska oraz Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w […]

Uroczysta zbiórka, podczas której Opolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Krzysztof Kędryk powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Rafała Kuzneckiego.

W dniu 2 sierpnia 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Opolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Krzysztof Kędryk powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Rafała Kuzneckiego. W uroczystości brał udział P.O. Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu […]

Powołanie na stanowisko służbowe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Leszka Koksanowicza

W dniu 1 sierpnia 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu bryg. Leszka Koksanowicza. Akt powołania wręczył Opolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Krzysztof Kędryk, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na dużą odpowiedzialność jaka spoczywa na […]