Dostawa paliw płynnych 2020


Dostawa paliw płynnych 2019

 1. Ogloszenie o zamowieniu [13.12.2018]
 2. SIWZ[13.12.2018]
 3. zalacznik_nr_1[13.12.2018]
 4. zalacznik_nr_2[13.12.2018]
 5. zalacznik_nr_3[13.12.2018]
 6. zalacznik_nr_4[13.12.2018]
 7. zalacznik_nr_5[13.12.2018]
 8. zalacznik_nr_6[13.12.2018]
 9. zalacznik_nr_7[13.12.2018]
 10. zalacznik_nr_8[13.12.2018]
 11. zalacznik_nr_9[13.12.2018]
 12. Zbiorcze zestawienie ofert [24.12.2018]
 13. Zawiadomienie o wyborze oferty [27.12.2018]
 14. Ogloszenie o udzieleniu zamowienia [31.12.2018]
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: Remont konstrukcji stalowych wiat w KM PSP w Opolu oraz w JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

1. Ogloszenie o zamowieniu [12.10.2018]
2. Przedmiar robót [12.10.2018]
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [12.10.2018]
4. Wzór umowy [12.10.2018]
5. zbiorcze_zestawienie_ofert [29.10.2018]
6.Zawiadomienie o wyborze oferty [08.11.2018]
7. Udzielenie zamowienia [22.11.2018]

Dostawa paliw płynnych 2018

 1. Ogloszenie o zamowieniu
 2. SIWZ – Dostawa paliw płynnych dla KM PSP w Opolu w 2018 r
 3. zalacznik_nr_1
 4. zalacznik_nr_2
 5. zalacznik_nr_3
 6. zalacznik_nr_4
 7. zalacznik_nr_5
 8. zalacznik_nr_6
 9. zalacznik_nr_7
 10. zalacznik_nr_8
 11. zalacznik_nr_9
 12. Zbiorcze zestawienie ofert
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 14. Ogloszenie o udzieleniu zamowienia

 

Przebudowa budynku „C” Komendy Miejskiej PSP w Opolu na salę edukacyjna i historyczną

 1. Dokumentacja projektowa

        2. Przedmiar

      3. SIWZ

 •  SIWZ 8 wrzesień 14.19

      4.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

     5. Umowa i Ogłoszenie o zamówieniu

  6. Zbiorcze zestawienie ofert

  7Zawiadomienie o wyborze oferty strona www

 8Ogl__o_udzieleniu_zamowienia_przebudowa_bud__C_sala_edukacyjna

Dostawa paliw płynnych 2017

 1. Zesatwienie ofert
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty zalacznik_nr_9
 3. zalacznik_nr_8
 4. zalacznik_nr_7
 5. zalacznik_nr_6
 6. zalacznik_nr_5
 7. zalacznik_nr_4
 8. zalacznik_nr_3
 9. zalacznik_nr_2
 10. zalacznik_nr_1
 11. SIWZ
 12. Ogloszenie o zamowieniu
 13. Ogloszenie o udzieleniu zamowienia